PROCÉS SELECTIU CONTRACTACIÓ LABORAL TEMPORAL, EN RÈGIM INTERINATGE PER VACANT, PLAÇA AGUTZIL-OPERARI SERVEIS DIVERSOS, I FORMACIÓ DE BORSA TREBALL PER VACANTS I SUBSTITUCIONS.RESULTATS PROCÉS SELECTIU.

print pdf
10/11/2015

PROCÉS SELECTIU CONTRACTACIÓ LABORAL TEMPORAL, EN RÈGIM INTERINATGE PER VACANT, PLAÇA AGUTZIL-OPERARI SERVEIS DIVERSOS, I FORMACIÓ DE BORSA TREBALL PER VACANTS I SUBSTITUCIONS.RESULTATS PROCÉS SELECTIU.