Subvenció de la Diputació de Tarragona 2013

24/09/2013 Subvencions

Subvenció de la Diputació de Tarragona 2013

1. Subvenció del SAM - Servei de Medi Ambient, Salut Pública i Territorisubvdiptgna_editora2382editora_101

1.1. Promoció de la Salut pública:
Seguretat a la Piscina Municipal de Renau
Pressupost: 7.880,42
Percentage concedit: 95%
Import concedit: 7.486,40
Despeses de consultoris locals
Pressupost: 167,39
Percentage concedit: 95%
Import concedit: 159,02

2. Subvencions del Servei de Cultura

2.1. Inversions en equipaments municipals d'interès ciutadà:
Rehabilitació a l'edifici de les entitats de Renau
Pressupost: 8.123,74
Percentage concedit: 95%
Import concedit: 6.000
2.2. Programes i activitats culturals
Concurs de Fotografia
Pressupost: 800
Percentage concedit: 13,38%
Import concedit: 107.03