Noticies

31/03/2014 Actualitat
A través del document adjunt es fa públic l'Acord d’ampliació de l’aprovació inicial del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM), per reformulació de l’Informe de Sostenibilitat Ambiental (ISA) i reobertura del termini d’informació pública per a al·legacions, amb ratificació de la suspensió...
14/01/2014 Subvencions
L'Ajuntament de Renau ha rebut del Pla d'Acció Municipal 2013 per despeses corrents l'import de 37.099,94€ segons acord del Ple de la Diputació de Tarragona del dia 27 de setembre de 2013, de forma anticipada i provisional, condicionada a l'aprovació definitiva per part del Govern de la Generalitat.
24/09/2013 Subvencions
1. Subvenció del SAM - Servei de Medi Ambient, Salut Pública i Territori 1.1. Promoció de la Salut pública: Seguretat a la Piscina Municipal de Renau Pressupost: 7.880,42 Percentage concedit: 95% Import concedit: 7.486,40 Despeses de consultoris locals Pressupost: 167,39 Percentage concedit: 95%...
14/12/2012 Subvencions
L'Ajuntament de Renau ha rebut del Pla d'Acció Municipal 2012 l'import de 39.044,29€ per despeses corrents, segons acord de la Junta de Govern de la Diputació de Tarragona del dia 28 de setembre de 2012.

Pàgines