Edicte: Acord del 31/03/2014 d’ampliació de l’aprovació inicial del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM)

31/03/2014 Actualitat

Edicte: Acord del 31/03/2014 d’ampliació de l’aprovació inicial del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM)

A través del document adjunt es fa públic l'Acord d’ampliació de l’aprovació inicial del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM), per reformulació de l’Informe de Sostenibilitat Ambiental (ISA) i reobertura del termini d’informació pública per a al·legacions, amb ratificació de la suspensió pel termini d’un any de l’atorgament de llicències de parcel·lació de terrenys, d’edificació, reforma, rehabilitació o enderrocament de construccions, d’instal·lació o ampliació d’activitats o usos concrets i d’altres autoritzacions municipals connexes establertes per la legislació sectorial en els àmbits assenyalat a l’informe del tècnic municipal i plànol de delimitació.

Edicte 31/03/2014
Informe de Sostenibilitat Ambiental (ISA)